Shop Mobile More Submit  Join Login
About Varied / Student elicenia18/Poland Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 909 Deviations 8,611 Comments 22,899 Pageviews
×

Newest Deviations

Commissions

Traditional art - sketch PORTRAIT
Machabeusz profile by elicenia
Soul Guardian by elicenia
Akairu by elicenia
Only head or head&shoulders with a sketchy background.
Traditional art - sketch - HALFBODY without colors (or brown tones)
Hektor by elicenia
Stoneeeed... by elicenia
U see that, Bro? by elicenia
Halfbody without colors.
Optionally, with sketchy background.
Traditional art - sketch - FULLBODY without colors (or brown tones)
''The Stargazer'' by elicenia
Autumn in the park by elicenia
Catch me, you lovely gentleman! by elicenia
LOL, we are womans! by elicenia
What doesn't kill you... by elicenia
Fullbody without colors. 
Optionally, with sketchy background.
Traditional art - DRAGON/BEAST/DEMON - only head sketch
Maccabe dragon by elicenia
Self-confident/Hard-pressed by elicenia
-without colors (but may be in one shade of color)
Traditional art - DRAGON/BEAST/DEMON - fullbody sketch
From demon sketchbook:Akumarum by elicenia
Skylar by elicenia
Banished angel by elicenia
The last sketches of this summer by elicenia
-without collors (but may be in one shade of color)

Favourites

Activity


Yes, you can't by elicenia
Yes, you can't
My new miniature, as you can see ;> 

Alexander (c) 

Ahhhhh, to niskie ciśnienie i niedobór magnezu... 
Loading...
Alexander sheet POLSKI (ENGLISH in description ) by elicenia
Alexander sheet POLSKI (ENGLISH in description )

Proszę Państwa, ta wielkopomna chwiła nadejszła! Oto pierwszy w mym żywocie character sheet, i to osobistości,która się stała już chyba mym znakiem rozpoznawczym, której tak na dobrą sprawę... nie umiem do końca opisać... (ja nawet z opisaniem ,,Czarnego kwadratu na białym tle'' mam problem więc cóż)
Brzmi to wszystko trochę jak opis zjawisk atmosferycznych w województwie podlaskim, ale... docenić trzeba to, że w końcu siadłam i to zrobiłam! xD Zbierałam się chyba pół roku. No i macie. Jest jakie jest. Jeśli dojrzycie jakąś literówkę bądź jakikolwiek inny błąd - alarmujcie mnie, proszę.

Pełne imię:
Alexander Nögaard

Ksywki: Alexiej, Okapiś, Ten Pedał w Brylach, Ślepota, Kurczaczek, Ksiądz, Pan Ą, Auschwitz

Urodzony: 31 maja, nie wiadomo w którym roku, gdzieś na przełomie wieków (o ile mnie nie okłamuje i kiedykolwiek żył)

Śmierć: 31 października (roku nie pamięta), samobójstwo –  skoczył na rozpędzonym koniu ze wniesienia do jeziora (no, o ile żył)

Miejsce zamieszkania: za życia: to tu to tam ; teraz: Dom w Czyśćcu, na przecięciu Światów

Orientacja seksualna: homoseksualny (z malusieńką, choć w niektórych okresach intensywniejszą awersją do kobiet)

Zawód: Anioł Stróż, Strażnik Równowagi, Sumienie

Znak zodiaku: Bliźnięta

Wzrost: 1,97 m

Waga: ...nie pytajcie…

Wiek: w chwili rzekomej śmierci 33 lata, teraz… no… dużo. Ale dobrze się chłop trzyma!

Grupa krwi: ARh+

Barwa głosu: tenorek!

Rasa: biały

Narodowość:  polsko-duńska, z żydowskim akcentem

Wyznanie: Chrześcijanin 

Kolor włosów: jasnobrązowe

Kolor oczu: jasnoszare

Talenty: muzyczny, wokalny, aktorski, stara się w sumie rozwijać w różnych dziedzinach artystycznych, bardzo dobrze jeździ konno, lubi też gotować i nieźle mu idzie

Zdolności pośmiertne: dostał parę duuuużych, bardzo przyjemnych w dotyku skrzydeł. Może je ''chować'' i ''wyjmować'' kiedy chce. Potrafi też zmieniać się w kruka i psa oraz dematerializować się i przenikać Światy

Ulubiony kolor: …chyba wszyyyystkie

Ulubione jedzenie: Rurki Tasso z Biedronki

Ubiór: Najczęściej nosi ładną, białą koszulę, czarne, wąskie spodnie, do tego czasami szelki, eleganckie, czarne buty, długi, czarny płaszcz z materiału zapinany aż pod szyję oraz czarny kapelusz z dużym, prostym rondem. Pod szyją wiąże wstążkę. Po domu chodzi w koszuli w kratę, na to czasem kamizelka na guziki, w luźne dni sobie w szlafroczku paraduje.. W bardzo ważne dni przyodziewa frak. 

Broń: piękny, srebrny rapier oraz… urok osobisty

Hobby: gra na fortepianie, śpiewa, czasem lubi sobie cośtam pisać, dużo podróżuje (w końcu ma parę pięknych skrzydeł!) włóczy się po polach, bawi się materialnością i niematerialnością

Osobowość: w duuuuużym skrócie – bardzo wrażliwy, romatyk, za życia skrycie bajroniczny (choć i teraz to czasem nawraca), ale pod koniec już zupełnie zwariował. W dużej mierze enneagramowa czwórka z przeplatającymi się skrzydłami. Jest w nim wiele sprzeczności. Zachowuje się inaczej publicznie a inaczej prywatnie. Jest też zupełnie inny gdy jest sam. Nie lubi jak się go na siłę pociesza. Wbrew pozorom bardzo pragnie bliskości i okazywania tego, że jest kochany. Ma poczucie humoru, czasem nawet jest nieco zgryźliwy ale gdy trzeba (a najczęściej trzeba) - zachowuje klasę. Ogólnie można powiedzieć, że jest bardzo elegancki w swych zachowaniach, do kobiet odnosi się po dżentelmeńsku, mimo że je nie za bardzo rozumie. Jest introwertykiem, lubi zamykać się we własnym świecie marzeń i fantazji. Przywiązuje dużą uwagę do tego jak wygląda, ma problemy z zaakceptowaniem swych niedostatków urody. Często zachowuje się jak baba, doświadcza melancholii, ma wahanki nastrojów, jeśli ktoś jest mu bliski to jest bardzo wrażliwy na zranienie przez tą osobę, oraz odwrotnie – ma bardzo wielkie poczucie winy jeśli coś zrobi nie tak. Popada w alienacje i depresję. Równie często też przeżywa ekstatyczne wzloty i jest zdolny góry przenosić! Czuje się atakowany, gdy ktoś go nie rozumie, czasem popada nawet w paranoje. Potrafi wpaść we wściekłość, kiedy jego zranienie sięga zenitu, lub gdy wszystko idzie nie po jego myśli. Innym razem zaś może być uległy i znosić wszystkie ciosy, modląc się tylko cicho, aby ktoś go uratował - to zależy z kim ma do czynienia i w jakiej jest sytuacji. 

 Fobie: onegdaj strasznie bał się głębokiej wody oraz patelni. Teraz odczuwa pod wpływem powyższych tylko lekki niepokój; boi się odrzucenia, wbrew pozorom samotności; nie może zasnąć w pomieszczeniach, które mają wysoki sufit; odczuwa lęk przed kobietami i ich…yyyy… sferami intymnymi... 

Znaki szczególne: okrągłe okulary, blizna biegnąca od wewnętrznej strony prawej brwi do końca czoła, złoty, okrągły kolczyk w prawym uchu

Funny facty: lubi się stroić (także w damskie ciuchy ale o tym ciiiiii...), strasznie śmieszy go obsługiwanie wózków widłowych, jak sprząta to tańczy z mopem/miotłą, nie lubi jeść, no chyba że są to rurki (poza wigilią internacką. Wtedy wykrada ze stołów co się da) ; ma ekstremalny astygmatyzm ale sprawił sobie magiczne okulary, które nie muszą być jak denka od butelek żeby to korygować... ; nie lubię go; a on nie lubi mnie (<3 <3 <3) A na biografiję musicie poczekać. To jak na razie nieosiągalne dla mojego mózgowia. Noooo chyba że mnie przyciśniecie... to będzie szybciej.

***


Ladies and gentlemen, this memorable moment have finally become! Here is the first in my whole life character sheet, and it shows the person, which probably became my hallmark. I must confess that I can't describe him in full swing (but I have even a problem with describing Malevich's Black Square - you know, it's actually "black square on a white background" so yeah)
It all sounds like a description of atmospheric phenomena in Podlaskie voivodship but... you should be polite to appreciate that I finally had sat down and made it! xD I was hesitateing for about a year. Here you go! It is how it is. If you notice some typo, or any grammar error - inform me, please. 

Full name: Alexander Nögaard

Nick names: Alexiei, Okapis (you know what is okapi? An animal. And it's kind of pet form), That Fag in Glasses, Blindness, Chicken, Priest, Mr Ą, Auschwitz

Born: 31st May, year unknown, somewhere between the centuries (only if he doesn't lie about the fact that he lived)

Died: 31st October (he cannot remember the year) 

Cause of death: suicide - he jumped off the galloping horse from a hill into a lake (only if he really lived)

Place of residence: durring the life time: here and there ; now: House in Purgatory, between Worlds

Sexuality: homosexual (with a little bit, sometimes intense awarness towards women)

Occupation: Guardian Angel, Guard of the Balance, Conscience

Zodiac Sign: Gemini

Height: 1,97 cm

Weight: ...don't ask...

Age: in the moment of death 33 years old, right now... well... a lot. But he still looks good, isn't he?

Blood type: Rh+

Voice: Tenor

Race: White

Nationality: Polish-Dutch, with jewish accent

Religion: Christian

Hair colour: light brown

Eye colour: light grey

Talents: musical, vocal, actor, he tries to develop himself in many art areas, he also likes to cook and he's quite good in it. He is also a very good horse rider.

Post-mortem abilities: he got a pair of large, very mellow wings. He can ''hide'' and '' remove'' them when he wants. He can also change into a raven and a dog, and he can dematerialize and permeate Worlds

Favourite colour: ...probably all of them

Favourite food: Tube cookies "Tasso" from Biedronka

Clothing: Usually wears nice, white shirt, black, narrow pants, sometimes suspenders with them, elegant, black shoes, long, black coat made out of material, buttoned up to his chin, and huge round black hat. Ties black ribbon on his neck. In his house, he wears button up plaid shirt, and sometimes waistcoat on it. On more comfortable days he parades in bathrobe. On more formal days he dresses up in tailcoat.

Weapon: beautiful, silver rapier sword and... personal charm. 

Hobby: he plays piano, sings, sometimes likes to write something, travels a lot (in the end he has two pretty wings!) wanders on the fields, plays with materiality and immateriality.

Personality: in huuuuuge shortcut - very sensitive, romantic, byronic before death (but now it's come back to him sometimes). In large measure enneagram four with mixed wings. There are a lot of contradictions in him. He behaves differently in public and differently in private. He's also tottaly different when he's all alone. He doesn't like forced comfort on him. Besides being a loner, he is longing for being close to someone and showing affection of being loved. He has a sense of humour, sometimes a bit mean, but when he needs, he keeps it in good taste. Generally I can say, that he is very gentle and kind, he's also a gentleman towards ladies, despite he doesn't understand them very well. He's an introvert, he likes to escape to his own world of dreams and fantasies. He cares alot about his appearance, he has problems with accepting his flaws. He quite often behaves like a woman, experiences melancholy, has mood swings. When someone is close to him, he's very sensitive about hurting that person and in return - he also has huge sense of guilt if he messes up with something. He falls into isolation and depression. Also quite often he experimences huge extatic ups and he's willing to move around moutains! He feels attacked when someone doesn't understands him, sometimes he even falls into paranoia. He can become enraged, when someone get beyond his limits, or when things doesn't go with his plan. Sometimes he can also be submissive and tolerant to all strikes, praying quietly for someone to save him - it depends on who he deals with in certain situations.

Phobias: Once he was terrifyingly affraid of deep water and frying pan. Right now, he feels towards them slightly discomfort; he's affraid of being rejected, besides of being a loner; he cannot fall asleep in rooms with high ceiling; he feels fear towards women and... their...ummm... intimate areas...

Other features: round glasses, scar going across his right eyebrow and up on his forehead, golden ring in right ear.

Funny facts: he likes dressing up (also in womans clothes, but shush), he also finds forklifts operations ridiculous. When he cleans up with a broom, he dances, he hates to eat, except of those tube cookies (and except of the christmas eve feast, when he steals from the table everything he can). He has extreme astigmatism, but got himself magical glasses that doesn't look too heavy on his nose to correct his sight flaw; I don't like him; and he doesn't like me (<3 <3 <3)

But you must wait for bioghraphy. It's... too difficult for my brain now... But if you want it... just put the screws on me...and I'll do it sooner!Translation to english ~ JekJekyllPaper texture (c) ~ bashcorpo


Loading...

deviantID

elicenia's Profile Picture
elicenia

Artist | Student | Varied
Poland
If you have any questions for me - WRITE! :D It always makes me very happy!

Give a llama, get a llama by AskGoorooRequests stamp by MeganTheRabbit'Notes make me feel special' stamp by SynfullStamp: Love Commenters by Flame-of-the-PhoenixDon't Thank Llama Stamp Plz by noty2-plz

***
Natężenie świadomości
w zmianie swej osobowości
od młodości do starości
coraz łatwiej coraz prościej
naprężenie chceń wzmożonych
i nieumień poronionych
rozrywanie własnej jaźni
realizmem wyobraźni
z kogoś całkiem przeinnego
w kogoś całkiem przeinnego
z wychowania w zachowanie
z wyuczenia w wydumanie


Jestem tylko anemicznym pączkiem ciszy na Parapecie Życia.


I love Okapis by WishmasterAlchemistAlucardFan Stamp by Onimusha8666Men that wear glasses... by yumi-honamaruJewish Culture stamp by JonathonDobbsEastern Church lover stamp by DeathNyxFiddler on the Roof by vintage-cowbellsAlan Rickman is excited. by skinnyveestampHellsing Stamp 4 by SecretKarmaSerenadeSteampunk Stamp by StampMakerLKJSarcasm Stamp by PFV0-StampRavens Stamp by sequelleThinking Stamp by DaMoni++ Dissociative Identity by dimruthienUnpopular things by black-cat16-stampsI Hate Math by l8I love cats by black-cat16-stampsMessy Desk Stamp by Bugspray609I'm Polish -...- by Elise-LucyHistory by black-cat16-stampsBrain - use it by black-cat16-stampsCrazy Stamp by Not-ThinkLautrec Stamp by BladechildCharacter Abuse by StamPorMoleI love Snails by WishmasterAlchemistMine Turtle Stamp by Rothstein-Kaiseri eat small ugly childs by SaintImberBuddy Jesus Stamp by ShipwreckedStampsBabies2 by black-cat16-stampsPolska Walczaca by RivenPineI love my brick by JapanfanzzStamp-God Is My Number 1 Dad by Jazzy-C-OaksGuardian angel stamp by MarmaladeYuuHUNTER Stamp by eliceniaSupport Love by Kohaku0827Pan Lodowego Ogrodu stamp by Sarcastic-CoffeeDisney Frollo Stamp by TwilightProwlerKlimt Stamp by srattlife that is nowhere near dull by RebiValeskaart history stamp by yilliHarry Potter Stamp by Kezzi-RoseSketches Love Stamp by PianoxLullabyDA Stamp - So Many Ideas... by phantompantherEgon Schiele stamp by radu-rottenArt at 3 AM by blackdahliaMotivation Stamp by In-The-MachineKnights Who Say Ni by matrexbishop stamp by pansiesI support Salieri stamp by AmadErikZbigniew Priesner Stamp by eliceniaGirlfriend Appreciation Stamp by RebiValeskaVintage by HappyStampCross by skinnyveestampSynesthesia by DragonTygressMale OC [STAMP] by lonewinedD o g s - Heine Stamp by MomokoMatsuyamaPiano is my Dream -stamp- by MsPastelKILLIN' ONIONS by auxeruwatercolor by FleanaSeverus Snape Stamp by L3xil3inI Love My Girlfriend Stamp by rJoyceyyPrince of Persia Stamp by Aegis-RunestoneStamp: NBC's Hannibal by tranimation-artI Love Psychology by Its-An-InfernoStare Dobre Malzenstwo stamp by pugbunSnape and Ron Stamp by L3xil3inDisney Jafar + Laugh Stamp by TwilightProwlerRasputin Stamp by Lukrietz:Jafar Stamp: by Queen-Vegeta69

Facebook Stamp by SparkLum www.facebook.com/miedzyswiaty?…

DIGART:nowy.digart.pl/autor/farbuss

GG:41923088
Interests

Donate

elicenia has started a donation pool!
356 / 700
:thanks:

You must be logged in to donate.
 • :iconsushimatou:
  sushimatou
  Donated Sep 17, 2015, 11:22:09 AM
  250
 • :icondareckless:
  DaReckless
  Donated Jul 9, 2015, 9:35:00 AM
  35
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated May 13, 2015, 12:13:53 PM
  1
 • :iconxtream901:
  XTREAM901
  Donated Jul 4, 2014, 12:08:49 PM
  20
 • :iconkrzysiu120663:
  krzysiu120663
  Donated Apr 30, 2014, 6:20:31 AM
  50

AdCast - Ads from the Community

×

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconneobonnibel:
NeoBonnibel Featured By Owner Jan 29, 2016
Thanks for that llama!meowhugglemeow
Reply
:iconelicenia:
elicenia Featured By Owner Jan 29, 2016  Student General Artist
:heart:
Reply
:iconneobonnibel:
NeoBonnibel Featured By Owner Jan 29, 2016
:aww::heart:
Reply
:iconelicenia:
elicenia Featured By Owner 2 days ago  Student General Artist
I am a dummy! 
Reply
(1 Reply)
:iconblack-bird-song:
black-bird-song Featured By Owner Jan 28, 2016  Hobbyist General Artist
thanks for the faves and the badge!!
Reply
:iconelicenia:
elicenia Featured By Owner Jan 28, 2016  Student General Artist
No prob! "u
Reply
:icongrimdreamart:
GrimDreamArt Featured By Owner Jan 6, 2016  Professional Traditional Artist
Wielkie dzięki za :+fav:y dla moich gitarek!
Reply
:iconelicenia:
elicenia Featured By Owner Jan 24, 2016  Student General Artist
Nie ma problema! ;)
Reply
:iconkittysib:
KittySib Featured By Owner Jan 4, 2016  Hobbyist General Artist
Thanks for the llama and have a lovely day!:D
Reply
:iconelicenia:
elicenia Featured By Owner Jan 4, 2016  Student General Artist
No problem and thanks! All the best! ;D
Reply
Add a Comment: